Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Kováře.

Poskytujeme právní služby především v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva. Více informací o rozsahu poskytovaných právních služeb naleznete zde.

Našimi klienty jsou obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikatelské subjekty včetně charitativních a neziskových organizací. Vybrané reference naleznete zde.

Díky úzké spolupráci s dalšími advokáty, daňovými poradci, znalci, překladateli a tlumočníky poskytujeme komplexní právní služby s důrazem na individuální požadavky klienta.

Právní služby poskytujeme v češtině, němčině a angličtině.

V kanceláři působí tito právníci:

Mgr. Ondřej Kovář
advokát

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvoval roční studijní pobyt na Universität Konstanz (Německo). Od roku 2005 do roku 2010 působil ve 3 renomovaných pražských advokátních kancelářích.

Je spoluautorem publikace Občanský zákoník: Komentář / Josef Fiala, Milan Kindl a kol. - 1. vydání - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.

Specializuje se především na korporátní agendu, právní vztahy k nemovitostem a dědické právo.

Hovoří česky, německy a anglicky.


Mgr. Michal Skalka
koncipient

Michal začal pracovat v advokátní kanceláři Mgr. Ondřeje Kováře začátkem roku 2012, tedy již v průběhu studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2013 (prospěl s vyznamenáním) je koncipientem.

Specializuje se na obchodní právo, zejména závazkové právo, právo proti nekalé soutěži a směnečné právo.

Hovoří česky a anglicky.


Mgr. Ondřej Loučka
advokát

Ondřej je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu pracoval na právním oddělení vyššího územně správního celku. V advokátní kanceláři Mgr. Ondřeje Kováře působí od roku 2013.

Specializuje se především na oblast soukromého práva, zejména rodinné a pracovní právo.

Hovoří česky a anglicky.